keskiviikko 27. heinäkuuta 2016

OTSALOHKO (Frontal lobe)


"En tee sitä hyvää, mitä tahdon,
vaan sitä pahaa, mitä en tahdo.” (Paavali)
Paavali kuvaa taitavasti yleisinhimillistä itsehillintäongelmaa, joka lienee lukiolaisellekin tuttu. Tahtoisin tehdä läksyt, mutta sen sijaan syönkin pizzaa ja raapustelen paperille joutavia. Haluaisin olla jalo ja ylevä, mutta aina silloin tällöin suusta pääsee sammakko, jota kadun jo ennen kuin olen päässyt edes lausetta loppuun. 

Mistä itsehillinnän vaikeudet johtuvat? Luulisin Paavalin tarjoavan selitykseksi syntiä tai ihmisen ”eläimellisiä haluja”. Kognitiivinen psykologi luultavasti korostaisi, että itsehillintä on opittavissa oleva taito, jota kannattaa harjoitella. Aivotutkimus luo tarjolle senkin vaihtoehdon, että meillä on synnynnäisiä, aivojemme otsalohkosta johtuvia eroja itsehillinnässä. (Keskityn tässä otsalohkon rooliin itsehillinnässä, enkä edes yritä luoda kokonaisvaltaista kuvausta sen muista tehtävistä.)

Aloitetaan tutusta jutusta. Maailman kuuluisin aivovauriopotilas lienee Phineas Gage, joka sai onnettomuudessa rautakangen päähänsä. Gage säilyi hengissä, mutta varsinkin silmien takana oleva alue otsalohkoa tuhoutui. Laajasta vauriosta huolimatta hänen älykkyytensä säilyi ennallaan. Luonne sen sijaan muuttui – rauhallisesta ja luotettavasta miehestä tuli äkkipikainen, epäluotettava ja epäempaattinen. Mistä on kyse? Asustavatko moraali, empatia tai jopa luonne ihmisen otsalohkossa?

Yksittäinen, 1800 luvulta peräisin oleva tapausesimerkki ei tietenkään käy tieteellisestä todisteesta. Aivotutkija Antonio Damasio on kuitenkin kerännyt nykyajan aivovauriopotilaista laajan aineiston, joka osoittaa vastaansanomattomasti, että otsalohkovaurioilla on jonkinlaisia seurauksia ihmisen itsehillinnälle ja päätöksentekokyvylle. Tulosten tulkinta ei silti ole aivan helppoa, koska aivovaurioiden tarkka sijainti ja koko vaihtelevat. Tärkeäksi on paljastunut sekin, missä iässä vaurio tapahtuu. 

Pahimmillaan otsalohkovaurion seuraukset ovat hyytäviä. Niin biologi Sapolsky kuin oikeuspsykiatri Raine esittävät lukuisia esimerkkejä otsalohkovaurioisista ihmisistä, jotka ovat tehneet  julmia murhia, raiskauksia, kidnappauksia (jutun lopussa linkit heidän luentoihinsa). Sapolskyn mukaan jopa 25 % USA:ssa kuolemaan tuomituista on jossakin vaiheessa elämäänsä saanut merkittävän vaurion aivojensa otsalohkoon. He eivät kuitenkaan ole sanan perinteisessä mielessä syyntakeettomia – he ainakin jossakin määrin ymmärtävät tekojensa seuraukset, ja tietävät mitä asioita pidetään oikeina ja mitä väärinä. Heidän kykynsä tehdä oikein ja suhtautua muihin ihmisiin empaattisesti on kuitenkin merkittävästi heikentynyt. Joissakin tapauksissa muutokset ovat vielä dramaattisempia kuin Gagen kohdalla: aiemmin täysin normaalisti yhteiskuntaan sopeutunut ihminen joutuu ikävään autokolariin – tämän jälkeen hänen elämänsä on sarja toinen toistaan julmempia väkivaltarikoksia.

Näiden esimerkkien valossa ihmisen itsehillintä ja empatia näyttävät olevan suoraviivaisesti otsalohkon varassa. Asia ei tietenkään ole aivan näin yksinkertainen. Esimerkkejä voi valita toisinkin. Sapolsky kertoo tarinan sukulaisestaan, jolla on verraten laaja ja paha otsalohkon vaurio. Onko kyseessä suvun musta lammas ja rikollinen? Ei. Vaurio silti kyllä näkyy ja varsinkin kuuluu. Kyseinen ihminen soittaa sukujuhlissa pianoa kauemman kuin kukaan jaksaisi kuunnella. Eikä hän reagoi normaaleihin vihjeisiin – ”tuota… ruoka kylmenee…” En tiedä - voi olla, että Sapolskyn sukulaisen aivovaurio ei ole sijainniltaan aivan yhtä laaja ja vaarallinen kuin kuolemaantuomituilta väkivaltarikollisilta löytyvät vauriot. Asian ydin ei ehkä kuitenkaan löydy aivoista vaan ihmisen ympäristöstä: on aivan eri asia kasvaa ja kehittyä heikoin itsehillintä- ja empatiataidoin slummissa väkivaltaisten vanhempien lapsena kuin rakastavassa ja suojelevassa perheessä. Kulunutta ilmaisua käyttäen - ihminen on kokonaisuus.

Neuropsykologisissa otsalohkovaurion testeissä potilaita pyydetään usein tekemään asioita, joissa onnistuminen vaatii vaikeamman vaihtoehdon tekemistä: pitää luetella kuukaudet mahdollisimman nopeasti väärinpäin joulukuusta tammikuuhun. Tai pelataan peliä, jossa pitää valita joko yksi suklaanpala tai viisi palasta. Tutkittavan pitää oppia, että jos hän tavoittelee viittä palasta, hän oikeasti saakin vain yhden. Jos hän tavoittelee yhtä palasta, hän saa viisi. Testi on helppo lukiolaiselle, mutta lapselle, simpanssille tai otsalohkovaurioiselle se on erittäin haastava. Itse asiassa tehtävä on helppo myös simpanssille, jos suklaa vaihdetaan puupalikkoihin. Simpanssin äly riittää kieron logiikan ymmärtämiseen, mutta kun näyttämölle tuodaan suloisesti tuoksuva suklaa, simpanssi ”menee tiloihin”, eikä pysty keskittymään. Damasio on havainnut otsalohkovaurioisilla samaa uhkapelikokeessa: tietyistä pakoista saa suuria voittoja mutta vielä suurempia tappioita, toisista pakoista pieniä voittoja mutta vielä pienempiä tappioita. Aivovauriopotilas saattaa lopulta hoksata juonen ja osata selittää sen - ja valita siitä huolimatta kortin huonosta pakasta. 

Aina ei tarvitse olla kyse varsinaisesta aivovaurioista. Joillakuilla otsalohkot vain toimivat huonosti. Raine on tutkinut vankiloihin joutuneita sosiopaatteja, joilla on selviä vaikeuksia aggression hillinnässä. Heidän aivotoimintaansa kuvattiin ensin lepotilassa, kun ei tarvinnut tehdä oikeastaan mitään. Havaittiin, että heidän otsalohkonsa aktiivisuus oli jonkin verran vähäisempi kuin terveillä verrokkihenkilöillä. Seuraavassa vaiheessa heidän piti tehdä otsalohkon toimintoja vaativia tehtäviä, esimeriksi luetella kuukaudet mahdollisimman nopeasti lopusta alkuun. Näitä tehtäviä suorittaessaan heidän otsalohkonsa oli aktiivisempi kuin muilla. Tutkijoiden tulkinta tuloksille oli, että heidän otsalohkonsa täytyi ponnistella normaalia paljon enemmän hoitaakseen tehtävänsä. Normaalitilanteissa asiat vielä sujuvat, mutta he ovat kiihkeissä tilanteissa tavanomaista räjähdysalttiimpia - hieman kuin auto, jossa on vahva moottori, mutta huonot jarrut. 

Otsalohko on myös aivokuoren alueista se, joka kypsyy viimeisenä. Niinpä lasten tunnetusti heikko kyky itsehillintään ei selity vain sillä, etteivät lapset ole vielä ehtineet oppia itsehillintää. Kyse on osin myös siitä, että itsehillinnästä vastaava aivoalue on vasta kehittymässä. Kuuluisassa vaahtokarkkikokeessa nelivuotiaiden pitää odottaa esim. 15 minuuttia, jotta saisivat kolme vaahtokarkkia. Jos ei jaksa odottaa, saa vain yhden. Lapsilla on oppimisesta johtuvia eroja siinä, miten he osaavat käsitellä halujaan ja saada aikansa kulumaan. Tulos selittyy kuitenkin myös sillä, miten hyvin heidän otsalohkonsa toimivat. 

Otsalohkon huono toimintakyky näkyy siis luultavasti alentuneena aktiivisuutena lepäävän ihmisen otsalohkossa. Heikosti toimiva otsalohko taas ennustaa sitä, ettei selviä vaahtokarkkitestistä. Vaahtokarkkitestin ”reputtaminen” nelivuotiaana taas ennusti monenmoista ikävää – heikompia kouluarvosanoja, vaatimattomampaa työhistoriaa ja jopa kohonnutta avieroriskiä. Myönnän, tämä päättelyketju on turhan pitkä ja horjuva. Se pätee onneksi vain keskimäärin - kaikilla vaahtokarkkitestin reputtaneilla ei mennyt huonosti, eikä kaikilla laiskan otsalohkoaineenvaihdunnan omaavilla ole impulssikontrolliongelmia. Tilannetta voisi verrata tupakointiin - kaikki tupakoitsijat eivät sairastu keuhkosyöpään, mutta kessuttelu nostaa kenen tahansa sairastumisriskiä merkittävästi. Tuon keskimääräisen riskin olen valmis uskomaan - siis että otsalohkon alhainen lepoaktiivisuus keskimäärin ennustaa yksilölle ongelmia itsehillinnässä. Niinpä on sydäntäsärkevää kuulla Sapolskyn referoima tutkimustulos: slummiolosuhteissa kasvaneilla lapsilla havaittiin selvästi keskiarvoa alempi etuotsalohkon aktiivisuus lepotilassa. Yhdysvaltain äärioikealla (ehkä jopa Suomessakin) on harrastusta ajatella, että ovat ansainneet kohtalonsa – ovat joutuneet elämään slummissa, koska eivät ole osanneet hoitaa asioitaan, ovat velttoilleet moraalisesti. Hyvinvointivaltion kasvattina ajattelee syysuhteen automaattisesti toisin päin: näiltä ihmisiltä riistetään reilu menestymisenmahdollisuus jo lapsena. Sapolsky on samaa mieltä: otsalohkossa on poikkeuksellisen paljon reseptoreja stressihormoneille, ja ylenpalttinen stressialtistus voi siten surkastuttaa juuri aivojen otsalohkoa - voiko lapsi olla vastuussa siitä, että hän elää ympäristössä, joka turmelee hänen aivonsa. 

Otsalohkon heiketessä tai tuhoutuessa vaarassa on myös empatiakyky. Syvältä otsalohkon sisältä löytyy alue nimeltään anterior cingulate (lukiossa ei tarvitse tuota nimihirviötä opetella, mutta termi on hyvä hakusana, jos haluat perehtyä asiaan syvällisemmin). Sillä on monia tehtäviä, mutta se lienee olennainen myös kyvyllemme tuntea empatiaa. Kyky empaattisesti ennakoida, mitkä asiat tuottavat muille tuskaa, puolestaan edistää itsehillintää. Useinmiten en edes halua tehdä asioita, jos ne aiheuttavat tuskaa muille.   

Myös otsalohkon ulkopuolelta löytyy itsehillintään liittyviä rakenteita. Esimerkiksi syvällä ohimolohkon alla sijaitseva mantelitumake vastaa pelkoreaktioiden tuottamisesta. Sen ansiosta ajatuskin kiinnijäämisen seurauksista - moitteista, rangaistuksista jne. - aiheuttaa pulssin kohoamista, käsien hikoilua ja kaiken kaikkiaan epämiellyttävää oloa. Näin ollen mantelitumakekin hoitaa osansa itsehillinnästä. Reine kertoo luennossaan, että monilla rikoksiin syyllistyneillä havaitaan myös heikentynyt pelkoreaktio.

Jos ihmisen otsalohko toimii jo valmiiksi huonosti,
alkoholia ei kannataisi nauttia kovin paljoa.
Otsalohko on niin älyttömän mielenkiintoinen, että tässä ehdin vain raapaista pintaa. Toisaalta on hyvä muistuttaa, että suuri osa mainitsemistani asioista, ovat vasta alustavia tutkimuksia. Jos tutkimustulokset tarkentuvat ja vakiintuvat tässä esitettyyn suuntaan, ihmiskunta joutuu hiomaan käsityksiään moraalisesta ja juridisesta vastuusta.Oikeislaitos pystyy tällä hetkellä käsittelemään lähinnä selkeää syyntakeettomuutta - kun ihminen on niin sekaisin, ettei hän ymmärrä tekonsa seurauksia tai erota oikeaa väärästä. Oikeuslaitos pystyy ehkä myös huomioimaan laajan otsalohkovaurion, jolloin on selvää, että ihmisen itsehillintäkyky ei ole lähelläkään normaalia. Sen sijaan on varsin vaikeaa ottaa huomioon sitä, että synnynnäisessä kyvyssämme itsehillintään lienee merkittäviä eroja. Oikeislaitoksen toiminta menee varsin mutkikkaaksi, jos tuomiot pitää aina räätälöidä otsalohkon levonaikaisen aktiivisuuden mukaan! Varsinkin, kun ominaisuus on vain osin synnynnäinen, siihen voi harjoitelulla ja terveillä elämäntavoilla (mm. riittävä uni) vaikuttaa. 

Kuka tietää, ehkä jossakin kaukaisessa tulevaisuudessa meidän aikaamme tarkastellaan barbaarisena vaiheena, jolloin vankilaan tai jopa kuolemaan tuomittiin niitäkin pahantekijöitä, jotka olivat ilmeisen syyttömiä otsalohkonsa heikkoon toimintakykyyn. 


Sapolskyn mainio ja eläväinen luento:

Reinen luento. Itse vaikutuin kovasti kohdasta, jossa kerrottiin, miten jo ruokavalion parantaminen vähensi rikollisuusriskiä.
https://www.youtube.com/watch?v=nnl5WF2ScNM

Vielä yksi linkki. Kiinnostava mutta otokseltaan kovin pieni tutkimus anterior cingulatesta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti