sunnuntai 7. toukokuuta 2017

OODI HARMAILLE MIEHILLE

Olin psykologiliiton juhlaseminaarissa ja kuuntelin professori Isto Ruoppilaa. Hän on nyt jo eläkkeellä ja ehtinyt seurata psykologian taivalta Suomessa kauan. Täytyy myöntää, etten aikanaan osannut arvostaa Istoa. Hänen luennoillaan ei ollut vauhtia eikä vaarallisia tilanteita, eikä hän tainnut opettaa mitään, mikä olisi lisännyt itseymmärrystäni. Ihailuni suuntautui kliinisen psykologian edustajiin - heidän luentonsa olivat täynnä asioita, joiden avulla pohtia itseään ja muita uusilla kiinnostavilla asioilla.

Nytkään Iston luento ei avannut minulle itse- tai ihmisymmärrystä, mutta voi pojat, missä kaikessa hän on ehtinyt olla mukana: luomassa tutkimuspohjaa isien osallistumiselle synnytykseen, kehittämässä kehitysvammaisten diagnostiikkaa, projektissa, jossa lasten liikuntaharrastusta varsin onnistuneesti lisättiin Hyvinkäällä, gerontologisen tutkimuksen aloittaminen Suomessa, peruskoulun puolustaminen... Ruoppilan hankkeita yhdistää vahva yhteiskunnallisuus. Niissä sankaripsykologi ei saavu paikalle empatisoimaan tai ymmärtämään kärsivää ihmistä terveeksi. Ne ovat byrokraattisia, arkisia ja harmaita. Yleensä ne myös toimivat erinomaisesti ja tekevät lukuisten ihmisten elämästä paremman.

Isto ei luetellut vain omia onnistumisiaan, vaan antoi vuolaasti tunnustusta myös muille. Listalla oli toinenkin harmaa herra, jonka luennoilla olen lähinnä torkkunut: tiesin kyllä, että Heikki Lyytinen on korkealle arvostettu oppimisvaikeuksien tutkija, mutta kun itsellä ja lähipiirissä ei ollut oppimisvaikeuksia, en osannut kiinnostua hänenkään tutkimuksistaan. Opettelin haukotellen, miten äänteiden erottelukyky alkaa kehittyä ja miten "auditiivisen prosessoinnin" ongelmat voivat säteillä kielellisen tajun ja sujuvuuden kehittymiseen. Samalla mietin, että mitä minä tällä tiedolla teen, kun en kuitenkaan aio erityisopettajaksi. Mutta harmaat herrat yllättävät luovuudellaan ja kyvyllään yhteiskunnalliseen ajatteluun. Lyytisen projektit johtivat Graphogame -nimisen pelin kehittämiseen. Sen avulla voidaan opettaa lapsille lukutaidon alkeita aika helposti ja... taistella tehokkaasti köyhyyttä ja kurjuutta vastaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Esimerkiksi Zambiassa alkeisopettajien koulutustaso on alhainen ja perustuu englannin kieleen - Graphogamen avulla heille saatiin parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva osaaminen käyttöön, vieläpä heidän omalle äidinkielelleen suunnattuna. Graphogamen avulla on saatu lisättyä erityisesti naisten lukutaitoa, millä on lukuisia kerrannaisvaikutuksia koko perheen ja varsinkin lasten hyvinvointiin. Sovellus on saanut myös kansainvälistä huomiota ja tunnustusta (ks. oheiset linkit).

Psykologiaa ollaan siirtämässä lääketieteellisiin tiedekuntiin. Kehityksessä on hyvät puolensa, varsinkin neuropuolelle. Toivottavasti yhteiskunnallinen psykologia ei kokonaan katoa. Se on huikea menestystarina, jota ei osata juhlia - sen sankarit ovat harmaita herroja, joiden luennoilla yritetään pysyä hereillä. Havainnollistan vertauksella: Hyvä ja lihaksikas niittäjä pystyi niittämään ehkä kolmasosan enemmän kuin keskiverto niittäjä. Mutta puimurin keksijän ansiosta huonokin niittäjä pystyy keräämään viljaa sata kertaa tehokkaammin kuin niittäjistä parhain. Samoin hyvä terapeutti pystyy auttamaan satoja, ehkä jopa tuhansia syvästi kärsiviä ihmisiä. Graphogame saattaa avata lukutaidon ehkä jopa sadoille tuhansille.

Siis eläköön harmaat, byrokraattiset miehet... ja naiset.

http://info.graphogame.com/

https://www.jyu.fi/en/news/archive/2015/09/tiedote-2015-09-08-14-17-32-982749

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti